Quina és l'assistència mínima per obtenir certificat en una activitat formativa presencial?

L'assistència es calcula a partir de la teva signatura al full corresponent. Per això és molt important que signeu correctament a l'entrada i a la sortida.

Quan un alumne s'inscriu a una activitat formativa presencial, es compromet a assistir al 90% de les hores. Pot passar que, per causa justificada, no pugui assistir el 90% de les hores, aleshores podrà justificar com a màxim el 10% del total d'hores de l’activitat formativa. Els justificants es poden presentar durant el temps de realització del curs i com a màxim 15 dies després de la finalització del mateix.

Els alumnes que no compleixin aquests requisits no podran rebre cap tipus de certificat, encara que hagin superat les proves d'aprofitament.

Per tant, si per causa justificada, teniu el 80% d'assistència al curs, podreu obtenir el certificat d'assistència sempre i quan ens envieu la justificació.

Darrera modificació: dilluns, 26 gener 2015, 11:27