G

Gestió per competències: Model de gestió de recursos humans en què se cerca la màxima adequació possible entre les competències requerides per als diferents llocs de treball i les competències dels recursos humans disponibles.Terminologia ambit: Recursos humans

Gestor/a cultural:
Persona que duu a terme tasques relacionades amb la direcció, la planificació, l'administració i la promoció d'activitats i institucions culturals.
Terminologia ambit: Cultura

Gif: (acrònim de Graphics Interchange Format, Format d'intercanvi de gràfics), és un format per a la compressió d'arxius d'imatge més populars a Internet i fou desenvolupat per Compuserve. Es tracta, d'un esquema de compressió sense pèrdua per a reduir la grandària de la imatge, basat en una variant de l'algorisme Lempel Ziv Welch propietat de Unisys Corporation. Aquest sistema funciona molt millor en imatges amb zones de color homogeni, quants menys colors tingui la imatge millor funcionarà l'esquema de compressióTerminologia ambit: Informatica i noves tecnologies