V

Valoració de llocs de treball: Determinació sistemàtica del valor de cada lloc de treball d'una organització en relació amb la resta de llocs, que serveix de base per a establir la política salarial.
Terminologia ambit: Recursos humans