Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Antipatia: Actitud que causa repugnància vers una altra persona i ens porta a desafavorir-la. Neguem o destruïm la persona. (ANTI-PATITZEM).

Assertivitat: Capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives o manipuladores.

És sinònim d'habilitat social. És una conducta, no un tret de la personalitat, per tant, podem parlar de l'assertivitat com a habilitat en el conjunt de les habilitats socials.

Backtracking: Reafirmar els punts clau, fent servir les pròpies paraules de l'altre. Les paraules més importants són les que mostren els valors de l'altre. Igualar el to de veu i el llenguatge corporal.

Coach: Professional que, a partir de la pròpia experiència i d'una preparació específica, orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l'anàlisi posterior dels resultats, i l'estimula a descobrir el propi potencial. Nota: L'entrenador pot ser un consultor extern a l'organització, o bé un directiu de la mateixa organització format específicament per a dur a terme aquesta tasca.

Coaching: Mètode de formació i desenvolupament professional en què una persona experta i amb una preparació específica orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l'anàlisi dels resultats, i l'estimula a descobrir el propi potencial.

Coaching empresarial: Treball en l'àmbit laboral en relació amb qüestions professionals, en col·laboració amb directius de la companyia i aplicant-lo en alguns casos a grups.

Coaching executiu: Treball amb persones que ocupen posicions de lideratge en alguna organització.

Empatia: Capacitat d'entendre com pensa o sent una altra persona, sense que sigui necessari estar d'acord amb ella ni confondre's o identificar-se amb la seva situació actual. Respectem la persona, i en el fons l'afirmem. (EM-PATITZEM).

Feed-Back: El feed-back és el retorn a l'emissor del que el receptor ha rebut del missatge, perquè l'emissor, una vegada percebuda la diferència entre el missatge rebut i l'emès per ell, faci la correcció necessària.

Parafrasejar: Repetir el que ha dit l'interlocutor fent servir les nostres pròpies paraules, demostrant que hem escoltat.

Simpatia: Actitud que inspira inclinació i afecte vers una altra persona i ens porta a afavorir-la. Afirmem la persona, però en el fons la podem destruir.(S IM-PATITZEM).