R

Recurs extraordinari de revisió: Es un recurs de caràcter extraordinari que només es procedent contra actes ferms o que han esgotat la via administrativa ique han de fonamentar-se en motius taxats per la llei. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Reial Decret 2099/1983:
És la font legal fonamental que regeix el protocol, regula l’ordenament general de les precedències de l’Estat.
Terminologia ambit: Protocol

Representant dels treballadors: Persona nomenada legítimament per defensar els interessos dels treballadors. Terminologia ambit: Recursos humans

Restauració paisatgística: Conjunt d'operacions que tenen per finalitat que la percepció visual d'un espai sigui similar o evolutivament concordant a la que componia abans de ser alterat per una activitat humana, especialment per una obra pública o una activitat extractiva Terminologia ambit: Urbanisme

Robatori: Delicte que consisteix a apoderar-se, amb ànim de lucre, d'un bé moble aliè amb intimidació o violència en les persones o fent ús de força en les coses. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana