S

Satisfacció en el treball: Estat emocional positiu d'un treballador que resulta de la percepció subjectiva de les seves experiències laborals i de la concordança entre el que espera obtenir de la seva feina i l'avaluació del que efectivament rep a canvi. Terminologia ambit: Recursos humans

Segregació:
Separació d’una part d’un immoble per constituir un altre immoble o finca independent, de manera que es pot inscriure com a tal en el registre de la propietat. Terminologia ambit: Urbanisme

Seguretat ciutadana:
Situació de tranquil·litat que comporta el lliure exercici dels drets i les llibertats dels ciutadans. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Simpatia: Actitud que inspira inclinació i afecte vers una altra persona i ens porta a afavorir-la. Afirmem la persona, però en el fons la podem destruir.(S IM-PATITZEM). Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Sistema Cartesià o de les Aspes:
Sistema de col·locació dels convidats a la taula, a un i altre costat dels amfitrions en ordre alternatiu. També alternant en el seu cas a senyores i senyors.

Terminologia ambit: Protocol

Sistema del rellotge:
Sistema de col·locació dels convidats a la taula, seguint el sentit de les agulles. A dreta i esquerra respectivament de la primera i segona presidència alternat, se és el cas, senyores i senyors.
Terminologia ambit: Protocol

Skype: És una xarxa de telefonia per internet, fundada per Niklas Zennström i Janus Friis, els creadors de Kazaa. El codi i protocol d'Skype són tancats i protegits, però els usuaris interessats poden descarregar gratuïtament l'aplicació del lloc oficial. Els usuaris d'Skype poden parlar entre ells gratuïtament. L'aplicació també inclou un servei anomenat Skypeout que permet als usuaris trucar a telèfons convencionals, però aquest servei no és gratuït. Les tarifes oscil·len entre els 0,017€ i els 1,01€ al minut (per a les illes Niue), depenent de si les trucades són a un telèfon fix, a un mòbil, o a països amb alguna peculiaritat geopolítica (Cuba, illes de l'Atlàntic...). Skype és multiplataforma. Funciona sota els sistemes operatius:MS Windows 2000/XP, GNU/Linux, Mac Os X i Pocket PC, així com també a la PSP de Sony. Recentment, ofereix en alguns païssos telèfons mòbils que, mitjançant una xarxa Wi-Fi, es conecten al sevidor de trucades, així com també aparells similars als telèfons convencionals que es poden utilitzar com a fixos, mantenint les tarifes de l'Skype, conectats a l'ordinador.Terminologia ambit: Online

Software: de soft 'suau, tou' i ware 'manufactures', creat pels enginyers nord-americans per referir-se als fruits de la intel·ligència, als programes, per oposició a hardware]. Programari.
Terminologia ambit: Online

Sòl urbanitzable: Terreny que un pla d'ordenació urbanística declara apte, en principi, per a ser urbanitzat. Terminologia ambit: Urbanisme

Sòl no urbanitzable: Terreny que un pla d'ordenació urbanística preserva dels processos d'urbanització, entre altres motius, pels seus valors naturals, culturals o productius. Terminologia ambit: Urbanisme

Subsidiari: Que constitueix un subsidi. Que ve a ajudar, a reforçar, quelcom més important. Auxiliar, tributari. Dit de la responsabilitat, la pretensió o l'acció que hom disposa per a substituir-ne una altra de principal en el cas que aquesta falli.Terminologia ambit: Activitat administrativa

Subsòl: Terreny que hi ha sota el sòl superficial. Part profunda del terreny a la qual no arriben els aprofitaments superficials i que la llei considera del domini públic. Terminologia ambit: Urbanisme

Suplements de extraordinaris: Són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les que amb les mateixes circumstàncies anteriors en relació a la despesa a realitzar, el crèdit previst resulta insuficient. Terminologia ambit: Economic