Z

Zòna de domini públic: Conjunt de terrenys ocupats o d'ocupació futura prevista en el projecte constructiu d'una carretera i els seus elements funcionals, i una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l'aresta exterior de l'esplanació, de vuit metres d'amplada en autopistes i vies preferents i de tres metres en carreteres convencionals. Terminologia ambit: Urbanisme