Terminologia ambit: on line

Adobe Flash: (abans del 2005 Macromedia Flash) es refereix tant al programa d'edició multimèdia com a l'Adobe Flash Player, escrit i distribuït per Adobe, que utilitza gràfics vectorials, imatges de mapa de bits, so, codi i flux de vídeo i àudio bidireccional (el flux de pujada només està disponible si s'usa junt ambl'Adobe Flash Communication Server. En el sentit estricte, Macromedia Flash és l'entorn i Flash Player és el programa de màquina virtual usat per executar els arxius Flash.

Els fitxers de Flash, generalment amb extensió SWF, poden aparèixer a les pàgines web per ser vistos amb el reproductor Adobe Flash Player o Gnash.

A les versions més noves, Adobe ha ampliat Flash perquè pugui crear elements multimèdia i interactius per Internet.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (abreujat ADSL) és un protocol de la família DSL que permet la transmissió de dades a alta velocitat a través de línies telefòniques de coure tradicionals, i que proporciona una major velocitat respecte les connexions amb mòdem. Les dades poden viatjar a diferent velocitat a l'anar del servidor al client (velocitat de baixada) que del client al servidor (velocitat de pujada). Aquesta és la raó per la qual s'anomena asimètric. Aquesta tecnologia és especialment adequada per a navegar per Internet, atès que la quantitat de dades que el servidor envia a l'ordinador d'un usuari generalment és molt superior a les que l'ordinador envia cap a la xarxa.

Memòria RAM:
de l'anglès Random Access Memory (Memòria d'Accés Aleatori), és un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi l'informació ni de la posició de l'anterior lectura. Avui en dia es produeixen mitjançant circuits integrats. La frase memòria RAM es fa servir sovint per a referir-se als mòduls de memòria.

Moodle:
És una plataforma web desenvolupada a partir d'un conjunt d'eines web que faciliten l'aprenentatge, la comunicació i el treball cooperatiu mitjançant la utilització d'ordinadors i de la xarxa Internet.

La plataforma moodle facilita la creació d'entorns virtuals educatius que permeten la creació i el desenvolupament de cursos a distància mitjançant la xarxa Internet.

Hardware:
Maquinari.


Plugin:
Un connector o plugin (o plug-in -en anglès "endollar"-, també conegut com a extensió, addin, add-in, addon o add-on) és una aplicació informàtica que interactua amb una altra aplicació per aportar-li una funció o utilitat addicional, generalment molt específica, com per exemple servir com a controlador en una aplicació, per a fer així funcionar un dispositiu en un altre programa.

Aquesta aplicació addicional és executada per part de l'aplicació principal. Els connectors típics tenen la funció de reproduir determinats formats de gràfics, dades multimèdia, codificar/descodificar correus electrònics, filtrar imatges de programes gràfics, etc...

Processador: Una Unitat Central de Procés (UCP/CPU) anomenada col·loquialment com a processador és un component electrònic digital capaç d'interpretar instruccions de forma ordenada, de processar dades i generar la informació requerida.

Skype: És una xarxa de telefonia per internet, fundada per Niklas Zennström i Janus Friis, els creadors de Kazaa. El codi i protocol d'Skype són tancats i protegits, però els usuaris interessats poden descarregar gratuïtament l'aplicació del lloc oficial. Els usuaris d'Skype poden parlar entre ells gratuïtament. L'aplicació també inclou un servei anomenat Skypeout que permet als usuaris trucar a telèfons convencionals, però aquest servei no és gratuït. Les tarifes oscil·len entre els 0,017€ i els 1,01€ al minut (per a les illes Niue), depenent de si les trucades són a un telèfon fix, a un mòbil, o a països amb alguna peculiaritat geopolítica (Cuba, illes de l'Atlàntic...). Skype és multiplataforma. Funciona sota els sistemes operatius:MS Windows 2000/XP, GNU/Linux, Mac Os X i Pocket PC, així com també a la PSP de Sony. Recentment, ofereix en alguns païssos telèfons mòbils que, mitjançant una xarxa Wi-Fi, es conecten al sevidor de trucades, així com també aparells similars als telèfons convencionals que es poden utilitzar com a fixos, mantenint les tarifes de l'Skype, conectats a l'ordinador.

Software: de soft 'suau, tou' i ware 'manufactures', creat pels enginyers nord-americans per referir-se als fruits de la intel·ligència, als programes, per oposició a hardware]. Programari.

TIC:
Conjunt de tecnologies utilitzades per a processar i transmetre informació en format digital.