Terminologia ambit: Protocol

Acte: Fet públic.

Amfitrió: Persona que té convidats a taula especialment tractant-los amb magnificència. És qui fa els honors, presideix, acomiada i agraeix (i paga).

Banquet: És una cerimònia que acompanya els actes històrics més antics de l’home. Àpat al qual concorren molts convidats i amb el qual se celebra algun esdeveniment.Cerimonial: Conjunt de formalitats i cerimònies que cal observar en la celebració d'una solemnitat determinada.

Col·locació de la primera pedra: Recurs protocol·lari que contribueix a donar rellevància a l’inici d’una obra considerada d’interès.

Convidat/convidada: Persona que ha estat convidada, que ha rebut un convit o una invitació.

Invitació: Acció d’invitar. Convocatòria per mitjà de la qual es convida algú a assistir a un acte o esdeveniment.

Parlament: Discurs.

Precedència: Preferència honorífica en el lloc i seient en alguns actes oficials

Presidència: Lloc que ocupa el president en una reunió, assemblea, etc

Protocol: Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l’etiqueta, les presidències, etc., en les cerimònies i en les relacions oficials. Conjunt de normes de cortesia vigents en qualsevol lloc.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

Reial Decret 2099/1983: És la font legal fonamental que regeix el protocol, regula l’ordenament general de les precedències de l’Estat.

Sistema Cartesià o de les Aspes: Sistema de col·locació dels convidats a la taula, a un i altre costat dels amfitrions en ordre alternatiu. També alternant en el seu cas a senyores i senyors.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

Sistema del rellotge: Sistema de col·locació dels convidats a la taula, seguint el sentit de les agulles. A dreta i esquerra respectivament de la primera i segona presidència alternat, se és el cas, senyores i senyors.

MsoNormal">

MsoNormal">