Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

MsoNormal">Accident de trànsit: Esdeveniment fortuït de causes atribuïbles a un conductor o un vianant, un vehicle o una via i el seu entorn, generalment violent, que es produeix o té el seu origen en una via pública o en un terreny objecte de la legislació del trànsit, en el qual està implicat com a mínim un vehicle de motor o un ciclomotor en moviment, i que produeix danys materials o víctimes.

MsoNormal">Atestat: 1. Document que atesta un fet. 2. Conjunt de diligències entorn d’un presumpte delicte fetes per la policia judicial.

MsoNormal">Codi penal: Text jurídic que defineix i regula les accions i omissions comeses per les persones que constitueixen una infracció penal, i n'assigna les penes corresponents.

MsoNormal">Compareixença: 1.Acte de comparèixer en justícia, davant de notari, en un parlament, etc. 2. Citació per la qual un jutge o un superior mana a algú de comparèixer.
3. Obligació de tota persona, citada en forma per l’autoritat judicial, de presentar-se en el lloc i a l’hora indicats per complir les diligències processals per les quals hagi estat citada.

MsoNormal">Delicte: Infracció penal castigada amb una pena greu.

MsoNormal">Dispersar: Separar en diverses direccions una multitud que posa en perill la seguretat ciutadana.

MsoNormal">Dispositiu de seguretat: Actuació preventiva que consisteix a mantenir la seguretat ciutadana mitjançant la vigilància.

MsoNormal">Emmanillar: Posar les manilles a un detingut com a mesura de seguretat quan se l'ha de conduir a peu o en cotxe.

MsoNormal">Falta: Acció o omissió voluntària penada per la llei amb una sanció lleu.

MsoNormal">Imputat: Persona a qui s'imputa un delicte.
Nota: Aquest terme s'utilitza des que s'observen indicis que el delicte pot ser atribuït a algú fins que se'n fa l'acusació formal, moment en què l'imputat passa a ser acusat.

MsoNormal">Infracció: Violació d'una llei, d'un reglament, etc., que pot comportar una sanció.

MsoNormal">Manilles: Anell de ferro que es posa al voltant d'un puny i és unit ordinàriament per una cadena o barreta amb un altre de posat a l'altre puny

MsoNormal">Ordre públic: Respecte de les normes establertes per la societat que permeten la seguretat ciutadana.

MsoNormal">Policia administrativa: Funció policial que consisteix a fer complir la legislació vigent en els aspectes que l'administració pública considera d'interès general delimitant l'esfera individual del ciutadà.

MsoNormal">Policia judicial: Agent de policia que forma part d'unitats dependents funcionalment dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal i que s'encarrega del descobriment i la investigació de delictes.

MsoNormal">Policia local: Agent de policia que depèn d'un ajuntament i que vetlla pel compliment de les normes municipals, la seguretat viària i la seguretat ciutadana del municipi.

MsoNormal">Prevenció: Funció policial que consisteix a preveure un sinistre o un fet delictiu per tal d'impedir-lo i mantenir la seguretat ciutadana.

MsoNormal">Robatori: Delicte que consisteix a apoderar-se, amb ànim de lucre, d'un bé moble aliè amb intimidació o violència en les persones o fent ús de força en les coses

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Seguretat ciutadana: Situació de tranquil·litat que comporta el lliure exercici dels drets i les llibertats dels ciutadans.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">