Enrere

Terminologia ambit: Recursos humans

S'està mostrant la versió #2 de la pàgina
(Restaura aquesta versió) 

Modificat: 21 agost 2009, 10:37   Usuari: Alexandra Nieto Torres  → AN

ProgId" />Representant dels treballadors: Persona nomenada legítimament per defensar els interessos dels treballadors.