Guia de serveis per a ajuntaments i altres ens locals

A la Diputació de Tarragona, a través de les nostres diferents Àrees i Unitats, oferim diversos recursos (serveis, assistències i subvencions) als ajuntaments i consells comarcals, per  tal d'ajudar-los a complir el seu compromís amb els ciutadans.

Si sou empleats públics o càrrecs electes d’un ens local del Camp de Tarragona o les Terres de l’Ebre, aquest apartat us resultarà molt útil.

És una guia perquè pugueu trobar totes aquestes opcions ordenades per la matèria a què fan referència.

Galeria d'imatges