Núria Rion

12945

Rion Virgili, Núria

Tarragona, 1976