Cadavre & Grafit-Signe Interrogant

Cadavre & Grafit-Signe Interrogant

Collage
Diverses
18 làmines
Dimensions diverses
Ubicació: 
Obra no exposada
Dating: 
2006
Record number: 
4427