BONAVISTA. David Mocha

0

BONAVISTA

Situat a dalt d’un petit promontori que li dona l’aspecte d’un poble antic hi ha Bonavista, un barri envoltat d’indústria, carreteres i espais comercials. La industrialització de Tarragona al final dels anys cinquanta va iniciar un procés de transformació paisatgística intens i continuat, que comportava un creixement urbanístic en forma de barris residencials. El cas de Bonavista és un dels més interessants de l’urbanisme perifèric de Tarragona. Situat al sud de la ciutat i molt a prop del gran complex petroquímic, és un barri que es va fer a si mateix, construït pels seus habitants. Es va decidir que els terrenys on es troba el barri eren el lloc més adequat per acollir-hi el fort contingent de mà d’obra que venia, principalment, del camp andalús i extremeny, i que era necessari per construir la nova indústria.

La transformació paisatgística de la perifèria urbana comporta habitualment la pèrdua dels valors identitaris a causa de la hibridació dels llocs, de la fragmentació a causa de les infraestructures i per la construcció d’espais comuns molt globalitzats, com ara centres comercials o polígons industrials. Tot i així, Bonavista va saber forjar una identitat pròpia, basada en el paisatge industrial i en els orígens rurals d’Andalusia i Extremadura. Aquest treball explora, a través de la fotografia, el paisatge d’un territori lligat als orígens andalusos i extremenys, però també a la indústria petroquímica, on els habitants van saber forjar una nova identitat territorial en uns terrenys desproveïts de discurs, i van aportar uns valors positius al paisatge i a la terra erma que l’envolta. Es pretén donar visibilitat a un territori històricament infravalorat, que no encaixa en la idea de paisatge que tenim socialment construïda. Bonavista és un paisatge modelat per les experiències i històries dels seus habitants, que van saber trobar en aquesta terra un lloc on viure.

 

Aquest projecte ha estat produït amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” en el marc del 19è FotoPres ”la Caixa”.

 

El barri de Bonavista és un territori complex i heterogeni que té l’origen en l’emigració rural procedent d’Andalusia i Extremadura. Situat als marges de Tarragona, on la ciutat està tocant al camp, amb les grans infraestructures i amb la indústria petroquímica, la seva imatge complexa i caòtica s’assembla al paisatge perifèric de moltes altres ciutats, llocs que la globalització ha convertit en estereotipats i homogenis. Tanmateix, en aquests terrenys erms i mancats de discurs, els seus habitants han aconseguit bastir-hi una nova identitat territorial, en què l’experiència de les persones ha modelat l’aparença del territori i ha creat nous símbols que ens parlen de la seva cultura, de les històries del passat i del present.