Taquipnea

Taquipnea

facsímil (reproducció)
impressió sobre paper
1
21,5 x 13,5 cm
Ubicació: 
Obra no exposada
Record number: 
5774