Pasar al contenido principal

Entrada gratuita

Nuevas incorporaciones

Taula de continguts


Adquisiciones

El 2021 s’han donat d’alta a l’inventari les obres següents:

 • De la sèrie Diàlegs Callats de Ramón Cornadó, NIG005597 al NIG00637
 • De la sèrie Inner Landscapes de Ramón Cornadó, NIG005638, NIG005639 i NIG005640
 • S/T, de Gonzalo Lindín, NIG005641
 • S/T, de Gonzalo Lindín, NIG005642
 • S/T, de Gonzalo Lindín, NIG005643
 • S/T, de Gonzalo Lindín, NIG005644
 • Nihil, de Antoni Gonzalo, NIG005645
 • Figura, de Antoni Gonzalo, NIG005646
 • Figural, de Antoni Gonzalo, NIG005647
 • Calvarium, de Antoni Gonzalo, NIG005648
 • Cap, de Antoni Gonzalo, NIG005649
 • Procedent de la Diputació de Tarragona, Cavall de Josep Cañas, NIG005651
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005652
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005653
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005654
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005655
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005656
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005657
 • Donació de Giralt Miracle, S/T de Lluís M. Saumells, NIG005658
 • Donació de E. Hernández, S/T de Joan Lahosa, NIG005659
 • Donació de E. Hernández, S/T de Joan Lahosa, NIG005660
 • Donació de Giralt Miracle, La Magdalena de Mariano Rubio, NIG005661
 • Donació de Giralt Miracle, Angel, de Mariano Rubio, NIG005662
 • Donació de Giralt Miracle, Pacem in terris, de Mariano Rubio, NIG005663
 • Donació de Giralt Miracle, El Mensaje, de Mariano Rubio, NIG005664
 • Donació de Giralt Miracle, El caballero tras la estrella, de Mariano Rubio, NIG005665
 • Donació de Giralt Miracle, El encuentro 2, de Mariano Rubio, NIG005666
 • Donació de Giralt Miracle, Luz de la tierra, de Mariano Rubio, NIG005667
 • Donació de l’autora, Vestigis, de Carme Riera, NIG005668
 • Donació de l’autora, Amb l’escuma, de Carme Riera, NIG005669
 • Donació de l’autora, On acaba el mar, de Carme Riera, NIG005670
 • Donació de l’autora, Veles II, de Carme Riera, NIG005671
 • El Choco, de Julio Antonio, compra a Vergès Arquitectura, NIG005672
 • S/T de Joan Rom, NIG005673
 • Casa de caragols, de Joan Rom, NIG005674
 • S/T de Joan Rom, NIG005675

 

Obres ingressades al 2021 però pendents de donar d'alta al NIG (número d'inventari general)

 • Lluc Queralt. Espais d’instrospecció. Any 2011-2021 70 fotografies
 • Xavier Ribas. 761 A.V.C. Any 2008 3 fotografies
 • Joaquim Chancho. S/T, Any 1971
 • Julio Antonio. Julián Cañedo. Bust d’escaiola patinat, c.1900
 • Antoni Arola. Reflexions blanc. Projecte d’observació i experimentació de la llum. Any 2019
 • Vanessa Pey. Beating Paths. Any 2018


Donacines

 • La senyora Carmen Riera dona 4 obres de la seva autoria amb els NIG005668, NIG005669, NIG005670 i NIG005671.
 • El senyor Daniel Giralt Miracle dona 7 dibuixos de l’artista Lluís M. Saumells amb els NIG005652, NIG005653, NIG005654, NIG005655, NIG005656, NIG005657 i NIG005658.
 • El senyor Daniel Giralt Miracle dona 7 gravats de l’artista Mariano Rubio, amb els NIG005661, NIG005662, NIG005663, NIG005664, NIG005665, NIG005666 i NIG005667.
 • La senyora Anna Gonzalo Carbó, dona 4 obres de l’artista Antonio Gonzalo Lindín amb els NIG005641, NIG005642, NIG005643 i NIG005644.
 • El senyor Antoni Gonzalo Carbó, dona 5 obres de l’artista Antonio Gonzalo Lindín amb els NIG005645, NIG005646, NIG005647, NIG005648 i NIG005649.
 • El senyor Ramón Cornadó dona el seu fons fotogràfic, del NIG005597 fins el NIG005640, excepte el 005619 que no ingressa.
 • La senyora Elena Hernández Calvo dona dues obres de l’artista Joan Lahosa, amb els NIG005659 i NIG005660.

 

altes1

altes2


Comodatos

La Generalitat de Catalunya, com a continuació del seu Pla Nacional d’art contemporani i Pla Nacional de fotografia, iniciat el 2015, ha cedit al MAMT en dipòsit indefinit les següents obres:

 • Obra S/T de Joan Rom, NIG005673
 • Obra Casa de caragols de Joan Rom, NIG005674
 • Obra S/T (Sèrie: Dibuixos de calendari) de Joan Rom, NIG005675
 • Obra S/T de Joaquim Chancho
 • Obra Reflexions blanc. Projecte d’observació i d’experimentació de la llum d’Antoni Arola.
 • Obra Beating Paths de Vanessa Pey. Conjunt de 5 impressions digitals amb tinta UV sobre metacrilat.
 • Obra Espai d’introspecció de Lluc Queralt, sèrie de 70 fotografies
 • Obra 761 A.V.C. de Xavier Ribas, sèrie de 3 fotografies

comodats1

comodats2


Préstamos

...