Pere Batalla

12852

Batalla Xatruch, Pere

Tarragona, 1893 - 1968