+ 65

Majors de 65 anys

Programa gratuït destinat a majors de 65 anys per conèixer el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona i les seves col·leccions.
 

Objectius:

  • Compartir l’espai del museu

  • Conèixer a qui habita el museu

  • Conèixer la col·lecció i els artistes

  • Oferir el Museu com un espai d’integració i d’interpretació oberta dels seus continguts

  • Posar en comú l’experiència o les vivències de cada individu que són evocades per les obres d’art i que participen en la construcció de significats que apropen les obres d’art al grup.

  • Entendre que el museu és un espai on podem gaudir de l’experiència artística i que fomenta l’aprenentatge continu al llarg de tota la nostra vida .

 

Plantejaments inicials:

  • Adaptació a les necessitats físiques, temps  i ritme del grup

  • Crear estratègies per facilitar l’accés al museu, la circulació del grup i els espais de descans

  • Possibilitat d’incidir en obres o temes concrets dins de la col·lecció del Museu d’Art Modern

  • El diversos nivells educatius dels membres del grup no són una barrera sinó una oportunitat per compartir el nostre coneixement amb el de les educadores del museu.

 

Tema:

El museu i la col·lecció

 

Prèvia a l’activitat al museu:

Setmanes abans és important contactar amb el MAMT Pedagògic per preparar l’activitat amb la finalitat de conèixer millor les característiques i necessitats del grup de persones que visitaran el museu.

 

La visita:

Coneixerem l'espai i les col·leccions del museu. Durant l’itinerari comentarem les obres formalment i ens apropem a l’artista explicant com, quan i perquè va realitzar determinada obra. Els participants, amb les seves aportacions, dubtes o preguntes, contribuiran a la construcció d'un diàleg entre les obres d'art, el grup i les educadores del museu.