Grups amb Necessitats Educatives Especials

Programa gratuït destinat a les Escoles i Centres d’Educació Especial

Objectius:

  • Compartir l’espai del museu

  • Conèixer a qui habita el museu

  • Conèixer la col·lecció i els artistes

  • Oferir el Museu com un espai d’integració i d’interpretació oberta dels seus continguts

  • Aproximar als alumnes a les obres mitjançant experiències que incloguin la percepció auditiva, olfactiva i tàctil de l’alumnat.

 

Plantejaments inicials:

  • Estratègies per a la participació amb el grup

  • Entrevista amb el/la tutor/a del grup

  • Adaptació del llenguatge a les necessitats i capacitats cognitives del grup

  • Possibilitat d’escollir entre diverses propostes plàstiques  participatives a partir de la col·lecció del Museu

  • Crear estratègies per facilitar l’accés al museu i la circulació del grup

 

Duració de la visita:

90 minuts - distribuïts entre la visita comentada i la possibilitat de realitzar un taller

 

Prèvia a l’activitat al museu:

Setmanes abans és important contactar amb el/la responsable del grup per preparar l’activitat amb la finalitat de conèixer millor el seu treball en relació al grup de persones que visitaran el museu.

 

La visita:

Coneixerem l'espai i les col·leccions del museu. Durant l’itinerari comentarem les obres formalment i ens apropem a l’artista explicant com, quan i perquè va realitzar determinada obra. Els participants, amb les seves aportacions, dubtes o preguntes, contribuiran a la construcció d'un diàleg entre les obres d'art, el grup i les educadores del museu.

 

El taller:

Si el grup ho sol·licita, es realitzarà un taller didàctic vinculat a la temàtica o a les obres que hem observat durant la visita al MAMT.

 

Visita autònoma:

Hàbits per visitar un museu

Aquells grups que ho desitgin, podran realitzar una visita autònoma que permet conèixer els passos que hem de seguir a l’hora de visitar qualsevol tipus de museu.

El/la tutor/a responsable del grup es posarà en contacte amb les educadores del museu per tal de determinar el dia de la visita. Es proporcionarà un full explicatiu que dóna les pautes per visitar un museu i que el responsable del grup llegirà per tal de poder-ho transmetre als seus alumnes durant la visita autònoma.