Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: ---
Any: 2020
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Província de Tarragona 139.159 136.739 275.898
    Diferent municipi. Província de Tarragona 76.125 75.460 151.585
Total província de Tarragona 215.284 212.199 427.483
    Barcelona, Girona i Lleida 51.815 51.866 103.681
Total Catalunya 267.099 264.065 531.164
    Altre comunitat autònoma 61.625 68.442 130.067
Total nascuts a Espanya 328.724 332.507 661.231
    Total nascuts a l'estranger 79.418 76.123 155.541
Total 408.142 408.630 816.772
  Font de les dades: INE. Padró continu