Com a ajuntament... què hi pots fer?

 

L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i control del Mosquit tigre a Catalunya que va elaborar l’estratègia per a la lluita contra l’insecte. Aquesta estratègia estableix que la presència del tigre als municipis ha de considerar-se com una plaga urbana i que la lluita contra aquesta espècie és de competència dels ajuntaments.

 

La Diputació de Tarragona forma part d’aquesta Comissió i amb l’objectiu de recolzar als ajuntaments en aquesta tasca ofereix un servei per a la prevenció i control del mosquit tigre que té com a objectius mantenir la densitat del mosquit tigre al mínim grau possible, minimitzar les molèsties produïdes a la població i prevenir el risc que el mosquit tigre actuï com a vector de malalties, als municipis on es detecta la seva presència.

La prevenció de la proliferació del mosquit tigre des dels ajuntaments compta amb una nova assistència tècnica de la Diputació amb l'objectiu de reduir la densitat de la població de mosquit tigre als municipis on es detecta la seva presència.

» Sol·licitar assistència a la Diputació
» Informació tècnica addicional

» Sol·licitar assistència

Dins del servei per al control de la plaga del mosquit tigre i altres mosquits us podem oferir diferents actuacions:
 

1) Àmbit privat: actuacions de sensibilització

Les accions de sensibilització a la població són un element clau en la prevenció i el control del mosquit tigre, atès que una part significativa de l’hàbitat d’aquest insecte cria en l’àmbit privat, s’estima en un 80%.

Les actuacions que us oferim en aquest àmbit són:

  • a/ Accions de sensibilització a la població.

Oferim tríptics i cartells amb l’objectiu d’ajudar-vos en la vostra tasca de sensibilitzar a la població sobre aquest mosquit. També us oferim la possibilitat que la Diputació realitzi les xerrades a la població.

  • b/ Proposta educativa dirigida a les escoles (educació primària).

Oferim gratuïtament un material educatiu dirigit a les escoles per l’etapa primària (cicle mitjà i superior). Aquest material està integrat per uns manuals (alumne i professor) i un recurs de suport digital. Els professors, segons el curs i segons el nivell del seu alumnat, podran escollir manuals físics o bé el recurs educatiu en suport digital.

Si ho considereu interessant per la vostra escola aneu al material educatiu  perquè pugueu informar a la vostra escola.

 

2) Àmbit públic: actuacions municipals per al control del mosquit tigre

Per a ajudar-vos com Ajuntament en la gestió d’aquesta plaga en l’àmbit públic, us oferim aquests dues actuacions:

  • a/ Cartografia punts potencials cria mosquit tigre

Identificació, localització i caracterització dels punts potencials de cria de l’espècie en entorns públics amb l’objectiu d’obtenir un diagnòstic espacial del risc de presència del mosquit i creació d’un sistema d’informació georeferenciat que permeti la gestió, control i seguiment de tots els punts de cria potencial de mosquit tigre.

  • b/ Assessorament en relació a la redacció d’una ordenança municipal

Suport jurídic per la implantació de l’ordenança municipal per a la prevenció i control de mosquits i particularment del mosquit tigre.

Per a demanar qualsevol d’aquestes actuacions és necessari que entreu a la seu electrònica de la Diputació.

Sol•licitud    Assistència tècnica
Àmbit    Salut Pública
Servei    Control de la plaga del mosquit tigre i altres mosquits
Descripció (*)    Material educatiu / xerrades a la població / cartografia punts potencials cria mosquit tigre / assessorament redacció  ordenança municipal.

Notes

Si l’escola està interessada en el material educatiu, cal que vosaltres com a Ajuntament realitzeu la petició a la seu electrònica. Una vegada tinguem la vostra petició ens posarem en contacte amb l’escola perquè tinguin accés al manual del professor i a un nombre concret de tàblex per facilitar l’execució de les fitxes educatives.

Algunes de les actuacions estan lligades a contractació per tant és necessari que l’Ajuntament realitzi una petició per cada actuació (en la descripció caldrà detallar quina és l’actuació demanada).

Aquest servei de Prevenció i control del mosquit tigre està finançat íntegrament per la Diputació de Tarragona, per tant no té preu públic per als ajuntaments.

» Informació tècnica addicional

  • 1) Documentació administrativa

Els Ajuntaments poden ampliar informació tècnica sobre el mosquit tigre amb la documentació següent

-    Estratègia per a la prevenció i control del mosquit tigre
-    Proposta d’Ordenança tipus per a la prevenció i el control del mosquit tigre
-    Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya

  • 2) Documentació divulgativa

Material de difusió del Programa de Prevenció i Control del Mosquit tigre
La millor manera de combatre’l és no deixar-lo criar, per això cal evitar les acumulacions d’aigua.
-    Descarrega’t el tríptic
-    Descarrega’t el cartell
-    Vols conèixer més a fons el mosquit tigre
-    Quines són les accions de prevenció i control?

Col·labora en el control del mosquit tigre

Què hi pots fer...

...com a Ajuntament?
...com a Ciutadà?
...com a Educador?