Com a Ciutadà... què hi pots fer?

» Saps quines accions de prevenció cal prendre?

La millor manera de combatre'l és no deixar-lo criar, per això cal evitar les acumulacions d'aigua.

La prevenció és el millor mètode per al control d'aquest mosquit. Per contribuir-hi cal conèixer el problema i les possibles solucions però el més important és actuar-hi.

Col·labora en el control del mosquit tigre

Què hi pots fer...

...com a Ajuntament?
...com a Ciutadà?
...com a Educador?