La Diputació Responsable

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un model de gestió de les organitzacions mitjançant el qual s'integren, de manera voluntària, actuacions que milloren la qualitat dels serveis oferts, amb el compromís d’actuar de manera correcta i responsable i en benefici de la societat.

Responsabilitat social corporativa
Responsabilitat social corporativa

A la Diputació de Tarragona cada vegada som més conscients de l'impacte que les nostres activitats i decisions tenen en el nostre entorn i entenem que ser socialment responsable és necessari i beneficiós.

Des de l’Administració hem de tenir un paper clau en la promoció de la responsabilitat social en el territori, i ho hem de fer actuant en diferents nivells: en primer lloc, aplicant internament aquest concepte de manera transversal; i en un altre nivell, fent transferència d'aquest coneixement i facilitant els instruments i l’orientació per realitzar una gestió responsable i de bones pràctiques entre tots els agents socials del nostre territori.

Des de la Diputació de Tarragona desenvolupem la nostra activitat en diferents àmbits d’actuació:

 

 

 

Galeria d'imatges