Plans d'Ocupació

Estat
Assistent de Serveis (PO d'Oficis per la Corporació 2020) - Tarragona Tancada
Assistent de Serveis (PO d'Oficis per la Corporació 2020) - Tortosa Tancada
Peó (PO Montsià 2020) Tancada
Peó (PO Priorat 2020) Tancada
Peó (PO Ribera d'Ebre 2020) Tancada
Peó (PO Baix Camp 2020) Tancada
Peó (PO Conca de Barberà 2020) Tancada
Peó (PO Terra Alta 2020) Tancada
Peó (PO Tarragonès 2020) Tancada
Peó (PO Alt Camp 2020) Tancada
Peó (PO Baix Penedès 2020) Tancada
Peó (PO Baix Ebre 2020) Tancada
Peó (PO PN Delta de l'Ebre 2019) Tancada
Peó (PO PN Ports 2019) Tancada
Peó (PO PN Montsant 2019) Tancada
Peó (PO PNIN Poblet 2019) Tancada
Peó (PO Priorat 2019) Tancada
Peó ( PO Parc Natural de la Serra de Montsant 2018) Tancada
Peó ( PO Parc Natural del Delta de l'Ebre 2018) Tancada
Peó ( PO Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet 2018) Tancada
Assistent de serveis (PO Serveis Logístics 2018) Tancada
Peó (PO Tarragonès 2018) Tancada
Peó (PO Ribera d'Ebre 2018) Tancada
Peó (PO Baix Ebre 2018) Tancada
Peó (PO Baix Penedès 2018) Tancada
Peó (PO Serres de Pàndols i Cavalls 2018) Tancada
Peó (PO Parc Natural dels Ports 2018) Tancada
Peó (PO Conca de Barberà 2018) Tancada
Peó (PO Baix Camp 2018) Tancada
Peó (PO Alt Camp 2018) Tancada
Peó (Pla d'Ocupació Terra Alta 2018) Tancada
Peó (Pla d'Ocupació Montsià 2018) Tancada
Peó (Pla d'Ocupació Priorat 2018) Tancada
Peó (Parc Natural del Delta de l'Ebre 2017) Tancada
Peó (PO Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet 2017) Tancada
Peó (PO Parc Natural de la Serra de Montsant 2017) Tancada
Pla d'Ocupació Formació Dual TIC Tancada
Pla d'Ocupació Formació Dual TIC (Garantia Juvenil) Tancada
Peó (PO Conca de Barberà 2017) Tancada
Peó (PO Alt Camp 2017) Tancada
Peó (PO Terra Alta 2017) Tancada
Peó (PO Parc Natural dels Ports 2017) Tancada
Peó (PO Baix Ebre 2017) Tancada
Peó (PO Baix Camp 2017) Tancada
Peó (PO Tarragonès 2017) Tancada
Peó (PO Baix Penedès 2017) Tancada
Peó (PO Priorat 2017) Tancada
Peó (PO Ribera d'Ebre 2017) Tancada
Peó (PO Montsià 2017) Tancada
Pla d'Ocupació Suport als centres d'Ensenyament Especial (Sant Rafael a Tarragona) Tancada
Pla d'Ocupació Suport als centres d'Ensenyament Especial (Alba a Reus) Tancada
Pla d'Ocupació Suport als centres d'Ensenyament Especial (Sant Jordi a Tortosa) Tancada
Peó (PO Parc Natural de la Serra de Montsant 2016) Tancada
Peó (Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet 2016) Tancada
Peó (PO Parc Natural del Delta de l'Ebre 2016) Tancada
Agent d'Ocupació Desenvolupament Local (AODL) prospector empresarial (tècnic/a mitjà/na) Tancada
Auxiliar administratiu/va (PO Arxiu 2016) Tancada
PO Tècnic/a mitjà/ana per a l’Assessorament a l’autoocupació i creació d’empreses Tancada
Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG Reus Tancada
Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG Cambrils Tancada
Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG Camp Clar Tancada
Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG Valls Tancada
Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG El Vendrell Tancada
Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG Tarragona Tancada
Peó (PO Parc Natural dels Ports 2016) Tancada
Peó (PO Terra Alta 2016) Tancada
Peó (PO Baix Ebre 2016) Tancada
Peó (PO Conca de Barberà 2016) Tancada
Peó (PO Alt Camp 2016) Tancada
Peó (PO Ribera d'Ebre 2016) Tancada
Peó (PO Priorat 2016) Tancada
Peó (PO Baix Camp 2016) Tancada
Peó (PO Baix Penedès 2016) Tancada
Peó (PO Tarragonès 2016) Tancada
Peó (PO Montsià 2016) Tancada
Tècnic/a Mitjà/na per a l’Assessorament per a l’autoocupació i creació d’empreses Tancada
Docent Casa d'Oficis (CO Energies Renovables 2016) Tancada
Assistent de serveis (PO Suport al Centres de les Terres de l'Ebre 2015) Tancada
Administratiu/va (PO Business Intelligence 2015) Tancada
Tècnic/a mitjà/ana (PO Conservació i Restauració de Béns Culturals 2015) Tancada
Peó forestal (PO Paratge Natural d'Interès Nacional 2015) Tancada
Assistent de serveis (PO Manteniment d'edificis i instal·lacions 2015) Tancada
Tècnic/a mitjà/ana (PO Sistema d’Informació Nacional Aigües de Consum Humà 2015) Tancada
Peó forestal (PO Parc Natural del Montsant 2015) Tancada
Peó forestal (PO Parc Natural del Delta de l'Ebre 2015) Tancada
Peó (PO Carreteres 2015) Tancada
Paleta-Manobre (PO Parc Natural dels Ports 2015) Tancada
Peó (PO Conca de Barberà 2015) Tancada
Peó (PO Priorat 2015) Tancada
Peó (PO Baix Ebre 2015) Tancada
Peó (PO Alt Camp 2015) Tancada
Peó (PO Tarragonès 2015) Tancada
Peó (PO Ribera d'Ebre 2015) Tancada
Peó (PO Baix Penedès 2015) Tancada
Peó (PO Baix Camp 2015) Tancada
Peó (PO Montsià 2015) Tancada
Peó (PO Terra Alta 2015) Tancada
Assistent de serveis (PO Seu de Serveis) Tancada
Peó forestal (PO Condicionament d’espais forestals afectats per l’incendi de Tivissa) Tancada
Peó forestal (PO Parc Natural del Delta de l'Ebre) Tancada
Peó forestal (PO Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet) Tancada
Peó forestal (PO Parc Natural del Montsant) Tancada
Peó forestal (PO Parc Natural dels Ports) Tancada
Assistent de serveis (PO Manteniment d'edificis i instal·lacions) Tancada
Auxiliar Administratiu/va (PO Etiquetatge de Béns 2014) Tancada
Peó (PO Ribera d'Ebre 2014) Tancada
Peó (PO Alt Camp 2014) Tancada
Peó (PO Conca de Barberà 2014) Tancada
Peó (PO Priorat 2014) Tancada
Tècnic/a en conservació i restauració Tancada
Peó (PO Terra Alta 2014) Tancada
Peó (PO Tarragonès 2014) Tancada
Peó (PO Baix Penedès 2014) Tancada
Peó (PO Baix Camp 2014) Tancada
Desenvolupadors Java EE (PO Sistema de fluxos de treball) Tancada
Peó (PO Carreteres 2014) Tancada
Peó (PO Montsià 2014) Tancada
Peó (PO Baix Ebre 2014) Tancada
Peó (PN Delta de l'Ebre) Tancada