UBINDING AL CPEE SANT JORDI

Enguany continuem amb un projecte per a la millora de les destreses lectores del nostre alumnat: l’Ubinding.

L’Ubinding és un projecte de la Universitat de Barcelona format per un equip de professionals de la psicologia, la logopèdia, les matemàtiques, la física i la informàtica que han desenvolupat una metodologia innovadora per ensenyar a llegir a partir d’aplicar l’evidència científica en  l’àmbit de l’aprenentatge lector. 

Es tracta d’una iniciativa que ofereix als infants i joves una manera de treballar dinàmica i lúdica afavorint el seu rendiment des de la motivació i el benestar.

Llegir i comprendre el que llegim és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius: la descodificació, la memòria de treball, el bucle fonològic, el vocabulari i la capacitat d’inferència i deducció, entre d’altres. A través del projecte s’entrenen aquests aspectes claus.

És una forma de treballar totalment individualitzada, ja que, es parteix d’una línia base, a través d’una valoració inicial i cada alumne treballa a la seva sessió personalitzada. Modificant-se segons la seva evolució i els seus progressos.

El projecte ofereix 4 sessions a la setmana a la seva plataforma virtual. N’hi ha que es realitzen a l’escola i d’altres les realitza la família. Tenir la possibilitat d’utilitzar-ho a la llar ho valorem de forma molt positiva, ja que ofereix poder conèixer l’eina i poder-la utilitzar en possibles confinaments, i així, poder establir un vincle i una implicació familiar en l’aprenentatge de l’alumnat.

Aquest curs ampliarem la metodologia amb l’ús de materials de comprensió, els quals els professionals de la Universitat de Barcelona, ens garanteixen la seva evidència. De ben segur que com l’any passat podrem veure com l’alumnat es motiva i tot això, afavorirà a la seva autonomia i integració.