Som Escola Verda

El curs 2010-2011 vam rebre  el Distintiu d’Escola Verda i el conservem perquè cada quatre anys hem superat l’avaluació del Departament d’Educació.

El fet d’haver assolit  aquesta fita  ens va situar  en una posició de gran responsabilitat envers el compromís i el projecte que hem seguit desenvolupant durant  tres anys amb l’objectiu principal de fer que la nostra escola sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El nostre Pla d'Acció es basa en el Pla de Cohesió Ambiental, que s’implementa amb l’esforç de tots i sota el lideratge de la Comissió del Programa d’Educació Ambiental- Escola Verda, formada per dotze professionals del centre i amb la col·laboració de professionals del claustre que realitzen una formació específica del Departament d’Educació.

Els grans objectius pels quals treballarem són:

  •     Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en tots els àmbits de la vida del nostre centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, activitats, Setmana del Medi Ambient, etc.)
  •     Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del  nostre entorn.
  •     Afavorir l’intercanvi entre el nostre centre i altres centres que participen en el programa, per tal d’enfortir la Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat.