Centres educatius

Vols estudiar música?

Les escoles i conservatoris de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa t'ofereixen una formació musical reglada a prop de casa

Estudia a les Escoles de Música de la Diputació

L’alumnat de les escoles de música de la Diputació entra en contacte amb la música, inicia la seva formació musical i es prepara per accedir als estudis professionals dels conservatoris, amb titulació oficial. Accés a partir dels 5 anys

Calendari d'escola per al curs 2021/2022

 

Preinscripcions a escola
del 19 d'abril al 15 de maig

 

Estudis de Grau Professional als centres de la Diputació:

Un dels avantatges d'iniciar els estudis de música a les Escoles de la Diputació és que un cop finalitzen el nivell elemental de les escoles tenen l'opció de continuar amb els estudis professionals de música al mateix centre on han començat. Els tres centres de la Diputació ofereixen el Grau professional.

 

Calendari d'Accés al Grau Professional

Preinscripció

Telemàtica: Del 17 al 24 de març de 2021

Presencial: Per a casos excepcionals (veure requisits i instruccions a la web del centre)

Inici de la Prova

*18 de maig de 2021

Caldrà consultar amb cada centre l'organització de les proves

Matrícula per al curs 2021-2022

Període de matriculació telemàtica  
Període de matriculació presencial  

 

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Ensenyament, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.