Operació Àpats saludables

Alimentació i gastronomia saludables per a tota la família en l’entorn turístic. Promoció del talent jove vinculat a la nutrició amb l’optimització de la gestió i l’organització de l’aprovisionament i l’oferta.

Objectiu temàtic 1 del PO FEDER Catalunya 2014-2020: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Àpats saludables

Aquesta operació treballa al voltant de l’alimentació-gastronomia saludable per a tota la família en l’entorn turístic, promovent l’ocupació de talent jove vinculat a la nutrició (nutricionistes, cuiners, especialistes en màrqueting i la comunicació per donar a conèixer l’oferta, etc). Es vol internacionalitzar els productes i serveis desenvolupats, ja que es contemplen les singularitats alimentàries de les diverses nacionalitats i cultures dels visitants del nostre entorn i a la vegada les actuacions són aplicables a altres entorns, pel que també es presentarà el projecte a convocatòries internacionals. Els establiments turístics que inclouen serveis de restauració són entorns que permeten, d’una manera agradable, fomentar l’alimentació més saludable a nivell familiar, contemplant a tots els membres de la família per gaudir millor del temps d’oci i de les vacances. A més, les al·lèrgies i intoleràncies alimentaries, cada vegada més rellevants en el nostre entorn, tindran un paper important en el projecte, facilitant menjar fora de casa a tots aquells que les pateixen.

Aquesta operació té un pressupost de 291.639,34 euros i és cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una aportació de 145.819,67 euros.

Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili

Per a més informació: https://www.urv.cat/media/upload/arxius/ugad/FitxaWEB_PECT_ApatsSaludables.pdfplat1

plat2

 

Les operacions del PECT TurisTIC en família són: