Operació Coordinació

Liderar el projecte PECT TurisTIC en família d’una manera adient, acurada i innovadora perquè el funcionament del mateix sigui excel·lent i s’aconsegueixin els objectius generals del projecte, respectant sempre la normativa de la convocatòria.

Objectiu temàtic 1 del PO FEDER Catalunya 2014-2020: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Coordinació

La Diputació de Tarragona té assignada aquesta operació, consistent en el lideratge i coordinació del PECT amb la finalitat d'assolir els objectius generals previstos respectant la normativa i calendari de la convocatòria i garantint els nivells d'excel·lència requerits. També gestionar les possibles incidències, justificar despeses de les operacions i del conjunt del PECT,  així com gestionar la governança del projecte i assegurar la comunicació als socis i membres. L'equip humà que ha de fer possible aquesta operació prové de la mateixa estructura de la Diputació així com personal de nova contractació. La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement és qui centralitza les tasques de coordinació en aquesta operació.

Aquesta operació té un pressupost de 373.065,76 euros i és cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una aportació de 186.532,88 euros.

Beneficiari: Diputació de Tarragonanens

Les operacions del PECT TurisTIC en família són: