Operació Laboratori d’hàbitat

Proves pilot per idear equipaments adequats als diferents allotjaments. Espai de co-creació amb empreses, persones emprenedores i altres actors implicats que ha de comptar amb la validació dels propis turistes.

Objectiu temàtic 1 del PO FEDER Catalunya 2014-2020: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Laboratori d'habitat

Un element determinant per l’especialització en turisme familiar és l’equipament d’interiors que configura els allotjaments turístics. La configuració dels espais(des de mobles fins a il·luminació o paviments), adaptada al segment turístic en el que es vol especialitzar un territori, és clau per augmentar la satisfacció dels turistes usuaris dels allotjaments. Així, els hotels han de disposar de l’equipament adequat tant a les zones comunes com a les habitacions, amb elements pensats per a ser emprats pels seus usuaris: majoritàriament famílies en període vacacional. Aquesta operació servirà per reforçar aquest sector, amb el desenvolupament de metodologies que permetin valorar la interacció dels usuaris amb els espais d’allotjament turístic i extreure dades per adequar el disseny d’interiors i el propi disseny de productes. Participaran, a més de les indústries fabricants i de les pròpies empreses turístiques, la resta d’agents de la cadena de valor: dissenyadors de producte, arquitectes i interioristes, agents R+D+i de productes de l’hàbitat, etc.

Aquesta operació té un pressupost de 441.090,00 euros i és cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una aportació de 220.545,00 euros.

Beneficiari: Clúster de l’equipament de la llar i el contract (CENFIM)

Per a més informació: https://cenfim.org/es/area-de-innovacion/proyectos/1559-hotel-interior-living-lab-2Workshop

Concept room

Les operacions del PECT TurisTIC en família són: