Operació Mamut

Respondre a les necessitats educatives i pedagògiques amb la construcció d’una cadena de valor que parteix del patrimoni paleontològic i enllaça amb la promoció del territori.

Objectiu temàtic 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

Mamut

El jaciment del barranc de la Boella, a la Canonja, reuneix les condicions òptimes per oferir una experiència històrica i cultural al turisme familiar. En aquest sentit, hi ha un Pla Director promogut, elaborat i aprovat per l’IPHES i l’Ajuntament de la Canonja, per a la patrimonialització, la protecció i explotació del jaciment prehistòric. Es pretén respondre així a les necessitats de tipus vivencial i educatiu del turisme familiar, contribuint també a la diversificació de l’economia de l’entorn, fent-la menys depenent del sector industrial químic, partint del patrimoni prehistòric per generar una cadena de valor basada en productes i serveis turístics (entreteniment, comerç al detall, restauració i hostaleria, atracció per altres esdeveniments) i activitats didàctiques i educatives. La primera fase de l’operació consisteix en la redacció del projecte d'idees i executiu museogràfic de l'experiència prehistòrica a executar a l'espai interior i adjacent del Mas de l'Abeurador (municipi de La Canonja).

Aquesta operació té un pressupost de 206.097,00 euros i és cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una aportació de 103.048,50 euros.

Beneficiari: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Per a més informació: http://www.iphes.cat/operacio-6-mamut-0mamut

mina

 

Les operacions del PECT TurisTIC en família són: