Operació TDS 2+

El Tourism Data System 2+ és un sistema d’informació turística complex i integrat que implica als agents turístics en la construcció d’una economia del coneixement efectiva i els compromet en la governança de la destinació. Serà un instrument d’anàlisi amb un ventall d’indicadors estratègics que ajudarà a millorar els processos de presa de decisió.

Objectiu temàtic 1 del PO FEDER Catalunya 2014-2020: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

tds2

La creació a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre d’una plataforma d’informació avançada que vagi més enllà de l’actual Tourism Data System (orientada a proveir informació sobre ocupació i conjuntura turística en relació a les empreses d’allotjament turístic) és la proposta innovadora que es planteja en aquesta operació. Té la doble finalitat d’enfortir l’especialització sostenible i la competitivitat de les comarques de Tarragona des de la perspectiva del turisme, així com dels seus principals productes i destinacions en l’àmbit del turisme familiar. És un instrument de coneixement orientat tant al sector públic com al privat a més de la pròpia població.

Aquesta operació té un pressupost de 576.950,00 euros i és cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una aportació de 288.475,00 euros.

Beneficiari: Fundació EURECAT

Per a més informació: https://eurecat.org/portfolio-items/pect-turistic/

Les operacions del PECT TurisTIC en família són: