Projecte de recerca i innovació que marcarà un punt i a part en la gestió i definició de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre com a destinacions turístiques familiars. 

Compromès amb l’estratègia europea, pretén aplicar la nova perspectiva des de la qual els governs locals i els agents socioeconòmics del territori defineixen i desenvolupen ecosistemes d’innovació especialitzada.

 

Gràcies al PECT TurisTIC en família,  la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre es convertiran en un observatori i laboratori europeu de referència en tecnologies i tendències en turisme familiar.

El PECT TurisTIC en família, en definitiva, és un pas transcendent en la materialització de les estratègies territorials i sectorials que tant la Diputació de Tarragona i el seu Patronat de Turisme com  la Universitat Rovira i Virgili han estat desenvolupant al voltant del turisme i de la promoció del territori els darrers anys.

El nostre territori i el projecte TurisTIC en família esdevindran referència innovadora a nivell europeu en turisme familiar, tot aprofitant l’existència d’un ecosistema públic-privat basat en la innovació i la generació de coneixement, a banda d’una economia amb una llarga trajectòria en oferta turística i on el turisme de família té un pes específic superior a la mitjana.

El projecte d’especialització TurisTIC en família vol generar competitivitat, innovació, creixement i nova ocupació directa i indirecta.

La Diputació de Tarragona, a través de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, coordina aquest projecte, emmarcat dins l’estratègia RIS3CAT (Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya) amb una inversió global de 3.729.523,27 euros i que és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una aportació d’1.864.761,64 euros.


PECT

El programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció del creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en consonància amb les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió́ Europea.

L’instrument proposat per activar aquest paper del territori són els Projectes d’Especialització́ i Competitivitat Territorial (PECT).

Per tant, els PECT són iniciatives impulsades pels agents d’un territori i liderades per entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica i amb un fort component d’innovació.

En aquests moments hi ha 25 PECTs en marxa a Catalunya i que, en tots els casos, són projectes cofinançats a través del FEDER.

La consecució d’aquest objectiu global passa per desenvolupar actuacions orientades a la cohesió́ econòmica, social i territorial de Catalunya.

 

Objectius del PECT TurisTIC en família

•     Millorar el posicionament de la Costa Daurada i  de les Terres de l'Ebre com a destinacions turístiques familiars, desenvolupant especialitzacions basades en l’experiència familiar, que generin ocupació i activitat econòmica arreu del territori, respectant les singularitats de cada destinació i posant en valor els diferents actius existents.

•     Impulsar l'ecosistema d’innovació especialitzat en el sector turístic familiar mitjançant mecanismes estables de creació de nous productes, serveis i solucions que siguin escalables i transferibles a altres destinacions similars.

•     Promoure la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre com a espais generadors de coneixement especialitzat capaç de generar tant l’atracció de talent especialitzat com la producció de productes i serveis al voltant del turisme familiar.

El PECT TurisTIC en família està orientat a la innovació en turisme, contribuint de forma transversal als eixos prioritaris (objectius temàtics) 1 “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació” i 6 “Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos” del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Contribueix també a l’estratègia RIS3CAT, i a totes les prioritats transversals del P.O. FEDER Catalunya 2014-2020.