Notícies del lloc

Imatge Marcel Blàzquez Mañé
Lliurament de butlletins notes LOE. 2a convocatòria.
per Marcel Blàzquez Mañé - Monday, 4 June 2018, 11:52
 

Divendres, 8 de juny es lliuraran els butlletins DEFINITIUS de notes finals corresponents a la 2a convocatòria de LOE (Publicitària, Interactiva, Fotografia, Animació i Il·lustració). Grups matí: a les 12.00 h. Grups de tarda: a les 15.00 h. El tutor us lliurarà i us comentarà el butlletí. El butlletí conté la informació necessària per realitzar la matrícula a 2n curs o assignatures pendents, si és el cas.

 
Imatge Marcel Blàzquez Mañé
Lliurament Projecte Integrat en 1a convocatòria
per Marcel Blàzquez Mañé - Thursday, 17 May 2018, 10:54
 

El dilluns 18 de juny és el termini màxim per al lliurament del Projecte Integrat en 1a convocatòria. El podeu lliurar durant tot el dia a la secretaria del centre, fins a les 19.00 h.

 
Imatge Marcel Blàzquez Mañé
Lliurament butlletins notes finals LOGSE. Arts del Mur i Joieria.
per Marcel Blàzquez Mañé - Thursday, 17 May 2018, 10:51
 

Els tutors lliuraran els butlletins amb les notes finals dels cicles d'Arts Aplicades al Mur i Joieria artística.