Notícies del lloc

Inscripció a les PAU per si voleu augmentar la nota d'accés a la Universitat

per Comunicació EADT -

Per aquell alumnat que acaba el cicle formatiu (encara que no hagi presentat el projecte integrat), i té intenció de matricular-se a estudis universitaris, recordeu que teniu la possibilitat d'augmentar la nota d'accés matriculant-vos a les assignatures optatives de les PAU (selectivitat). El termini per a la inscripció és del 16 al 31 de maig i necessitareu un certificat amb la superació de totes les assignatures, exceptuant el projecte integrat. Podeu demanar més informació sobre la continuïtat dels estudis a l'administració del centre.

Més informació: https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/guardat-el-calendari-de-la-pau-2022/