Aquest curs, dirigit a equips directius i personal d'administració i secretaria, es centra en l'explicació de l'eina Moodle per matricular i gestionar alumnat i afegir i actualitzar cursos.


Aquest curs, dirigit a equips directius i personal docent, es centra en l'explicació de l'eina Moodle per crear i configurar l'espai virtual d'una assignatura amb activitats d'ensenyament, recursos digitals per a l'aprenentatge i la configuració de les qualificacions.