Curs de pràtica 131

Estarà estructurat per temes i cada tema serà un contingut que es treballarà a la classe de trompeta. D'aquesta manera els alumnes tindran a la seva disposició durant tot el curs de lo que tenen que treballar i poder fer un seguiment de forma autònoma.