Curs per practicar 144

L'he temporitzat setmanalment