Presentació

Les noves tecnologies segueixen incorporant-se a la nostra vida i la formació a distància permet adaptar-se en temps i metodologia al ritme i a les possibilitats de cada persona, superant d'aquesta manera les dificultats físiques i temporals que la formació presencial pot suposar.

L'aulaVIRTUAL és un portal que incorpora eines de comunicació i d'interrelació que afavoreixen els processos d'aprenentatge i que possibilita la realització d'accions formatives a tot el personal de les administracions locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, essent l’ordinador i la connexió a Internet els requisits bàsics per portar-les a terme.

  Cursos disponibles

  En aquest espai col·laboratiu compartirem documents, dubtes, etc.

  Curs per la preparació de la prova ACTIC Nivell 1.

  Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

  What do you want to do ?
  New mail

  - Assolir les competències de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació ACTIC nivell avançat.

  Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

  What do you want to do ?
  New mail

  Curs pràctic per conèixer l'estructura i la forma de diversos tipus de documents administratius i les convencions pròpies del llenguatge administratiu per tal de millorar la redacció de textos administratius diversos

  What do you want to do ?
  New mail

  What do you want to do ?
  New mail

  Policia administrativa: Inspeccions de locals de concurrència pública

  Aquí pots fer el que vulguis, no hi ha problema.

  En aquest espai es mostra el funcionament de la plataforma de l'aulaVIRTUAL (basada en Moodle) i les seves possibilitats per realitzar cursos de formació a distància: perfils, fòrums, missatges, qualificacions, activitats, wikis, calendari, etc. També s'inclou diversa informació útil i enllaços d'interès per a la correcta realització dels diferents cursos de l'aulaVIRTUAL.

  En aquest espai es mostra el funcionament de la plataforma de l'aulaVIRTUAL (basada en Moodle) i les seves possibilitats per realitzar cursos de formació a distància: perfils, fòrums, missatges, qualificacions, activitats, wikis, calendari, etc. També s'inclou diversa informació útil i enllaços d'interès per a la correcta realització dels diferents cursos de l'aulaVIRTUAL.


  Cursos