Allò que m'inquieta... Allò que m'agrada...

ESO / Batxillerat

 

Allò que m'inquieta, allò que m'agrada és una activitat que ens introduirà en el món del collage tot realitzant un exercici d'introspecció de cada alumne.

L'activitat s'iniciarà a la sala d’actes del Museu on es presentaran les obres que es treballaran i com es desenvoluparà la visita, amb la finalitat de mantenir un primer contacte amb l'alumnat i conèixer la idiosincràsia del grup. Tot seguit recorrerem les sales del Museu per tal de localitzar i analitzar in situ les obres que es treballaran. Davant de les obres es procedirà a fer una explicació conceptual i de la tècnica del collage utilitzada per l’artista Ana Sánchez (Salamanca, 1964). També es realitzarà un anàlisis acurat de l’obra Al·lucinacions de la vida (2011) de l’artista Enric Adserà (Cabra del Camp, 1939), sobre la qual va aplicar multiplicitat de tècniques com: el dibuix a llapis, al carbó, el pastel, el gouache, el collage, el decollage, l'assemblage... Aquesta obra ens servirà de fil conductor per a la posterior pràctica al taller, ja que l’artista Enric Adserà va expressar i projectar en aquesta obra les seves angoixes, incerteses, dubtes, anhels i passions que el mogueren en un moment i situació concreta de la seva experiència vital.

 

EL TALLER

Per a aquesta activitat es demanarà als alumnes que facin un exercici d’introspecció personal. A partir de la formulació de preguntes per part de les educadores s'induirà a l'alumnat a la reflexió i, hauran de construir un mapa mental de les coses que més els hi agraden o pel contrari d'allò més inquietant o desagradable que els envolta o fins i tot de la seva personalitat. Parlarem de la família, dels amics, dels estudis, de la música... i,  en general, del seu entorn més quotidià. 

Aquests conceptes els hauran de representar plàsticament a partir de la recerca i la selecció d’imatges de diverses revistes, així com l'ús d’altres tècniques graficoplàstiques.

Al final de l’activitat es farà una posada en comú de tots els treballs i, de manera lliure i espontània, s’analitzaran amb la resta del grup amb l’objectiu d’expressar i debatre verbalment el resultat final.

 

 

 

 

Galeria d'imatges