Cadàvers exquisits

Educació primària: 5è - 6è / ESO / Batxillerat

 

El cadàver exquisit és un joc inventat pels surrealistes consistent en la creació i invenció col·lectiva. Segons la definició que dona el Dictionnaire abrégé du surréalisme: Le cadavre exquis o cadàver exquisit és un «joc que consisteix a compondre una frase o un dibuix per diverses persones sense que cap d'elles tingués en compte la col·laboració dels anteriors participants. L'exemple que ha esdevingut clàssic, i que dóna nom al mateix joc, ve d'una de les primeres frases obtingudes amb la tècnica: "Le cadavre - exquis - boira - le vin – nouveau" ("El cadàver exquisit beurà el vi nou")».

Aquesta pràctica explora les possibilitats de la creació de textos i imatges en grup, amb aportacions parcials dels participants a l'obra final que, per als surrealistes, cercava la creació lúdica, espontània, intuïtiva, grupal i anònima alhora, accidental i tan automàtica com fos possible. El seu origen es troba a un joc de saló on els participants escrivien una part del relat i el passaven a un altre perquè aquest el continués*.

*Permanyer, Ll. (2003) Miró, la vida d'una passió. Barcelona: Edicions de 1984.

Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona aquesta proposta es treballarà a partir de les obres que es van realitzar per a l'exposició "Cadàvers exquisits" on hi van participar una vuitantena de creadors del món de l'art i de la literatura de les Comarques de Tarragona.

Parlarem d'on va sorgir aquest joc de creació artística, com ho van realitzar els artistes que van participar a l'exposició i com podem fer ús del collage o conjugar-lo amb diverses tècniques per realitzar un cadàver exquisit.

 

TALLER

La realització d'aquesta activitat es recomana fer amb dos grups o classes diferents.

El primer grup rebrà un full de paper doblegat per la meitat. Aquest grup haurà de realitzar una composició a partir d'imatges i grafies que seleccionaran de diverses revistes. La idea que els alumnes voldran expressar haurà estat determinada pels mateixos alumnes abans de començar a seleccionar els elements que conformaran el seu cadàver exquisit, o ho composaran a partir de les idees que els hi suggereixin les imatges.

Un cop seleccionats i retallats els elements, procediran a enganxar-los però algun dels elements haurà de disposar-se de tal forma que una part, una petita pista, quedi enganxada a l'altre meitat del paper doblegat.

Aquesta segona meitat, es retallarà i es lliurarà al segon grup. El paper amb aquesta petita pista servirà d'inspiració i alhora condicionarà als alumnes del segon grup, que hauran de realitzar el seu cadàver exquisit a partir d'aquella empremta que els hi ha estat donada i seleccionant imatges de diverses revistes.

Un cop finalitzada aquesta segona part, s'uniran les dues meitat de tots els alumnes participants i es farà una posada en comú del resultat i de les impressions produïdes.  

 

 

 

Galeria d'imatges