Fem un monotip

Educació Infantil: P5  / Educació Primària

 

A partir de l’obra d’Antoni Alcácer (Tirig, Castellò, 1963) Projecte d’arbres IV, farem una aproximació a la tècnica del gravat. Visualitzarem i analitzarem l’obra formalment, observarem els materials que ha utilitzat l'artista: fotografies, cintes d'impressora i vídeo, pintura, etc., i les diferents tècniques emprades en la part central i les laterals de l’obra, des de la tècnica fotogràfica fins a la de gravador i impressor, passant per les tècniques pictòriques.

Introduirem els conceptes simbolistes i iconogràfics de l’obra tot fixant-nos en la part central de l'obra representada pel binomi arbre/home. Veurem els diferents suports (planxes) i eines (gúbies) que utilitza un gravador.

Ens aproximarem a l'ofici de gravador observant els diversos suports que utilitza com els suports (planxes) i les eines (gúbies). Coneixerem diversos estris que podem utilitzar per realitzar gravats amb aquells objectes i materials que utilitzem a la nostra vida quotidiana.

 

EL TALLER*

Els taller consistirà en realitzar un monotip experimentant amb diversos materials  i superfícies.

En primer lloc elaborarem un monotip a partir d’una planxa de porexpan, un punxó, un rodet, pintura i un suport de cartolina on realitzarem una única impressió d'allò que haurem gravat sobre la nostra planxa.

En segon lloc partirem de la silueta d'un bust sobre la qual disposarem una planxa d'acetat. Hi haurem de pintar ratlles verticals i horitzontals alternant els colors gris i negre tot fixant-nos en l'obra Projecte arbres IV de l'artista Antoni Alcácer. Un cop omplerta de línies verticals i horitzontals la nostra planxa d'acetat, la traspassarem a un paper en blanc on hi quedarà gravat allò que havíem pintat.

*El taller no es recomana realitzar quan venen dos grups el mateix dia.

 

 

 

 

Galeria d'imatges