Grups amb risc d'exclusió social

Programa gratuït destinat a les associacions de caràcter social i centres comunitaris


 

Objectius:

 • Compartir l’espai del museu

 • Conèixer a qui habita el museu

 • Conèixer la col·lecció i els artistes

 • Interrelacionar-nos amb els col·lectius

 • Conèixer les seves històries de vida

 • Integrar el significat dels objectes del museu a la seva pròpia cultura

 • Oferir el Museu com un espai d’integració i d’interpretació oberta dels seus continguts

 

Plantejaments inicials:

 • Estratègies per a la participació amb el grup

 • Entrevista amb la mediadora social

 • Explicació bilingüe castellà/català  integració de la llengua local

 • Possibilitat d’escollir entre diverses propostes plàstiques  participatives a partir de la col·lecció del Museu

 

Temes:

 • El museu i la col·lecció

 •  El retrat/ autoretrat

 • El viatge  

 • Biografies

 • Vida quotidiana

 

Temps:

90 minuts - distribuïts entre la visita comentada i el debat amb el grup i la possibilitat de realitzar un taller

 

Prèvia a l’activitat al museu:

Setmanes abans és important que el/la mediador/a social contacti amb l'equip del MAMT Pedagògic per preparar l’activitat amb la finalitat de conèixer millor el seu treball en relació al grup de persones que visitaran el museu.

 

La visita:

Coneixerem l'espai i les col·leccions del museu. Durant l’itinerari comentarem les obres formalment i ens apropem a l’artista explicant com, quan i perquè va realitzar determinada obra. Els participants, amb les seves aportacions, dubtes o preguntes, contribuiran a la construcció d'un diàleg entre les obres d'art, el grup i les educadores del museu. Aquest diàleg posarà de manifest les diferències, les semblances, allò que ens separa i allò que ens uneix...

 

El taller:

Si el grup ho sol·licita, per finalitzar la visita, és possible realitzar un dels següents tallers:

 • Escultura - Amb l'obra La maleta de los pesares, de l'artista Rufino Mesa. Aquest taller està relacionat amb l'absència i allò que cada membre del grup considerar imprescindible prendre dins d'una maleta quan s'ha d'abandonar el país d'origen.

 • Pintura - Amb l'obra Hermana I, de l'artista Barbara Stammel. En aquest taller i, mitjançant la realització d'un autoretrat, reflexionarem sobre com ens veiem a nosaltres mateixos, quina imatge volem donar i com ens veuen els altres.