Guia per un dia

ESO i Batxillerat. Activitat autònoma

 

AQUESTA ACTIVITAT ESTARÀ DISPONIBLE PER ALS CENTRES EDUCATIUS A PARTIR DE SETEMBRE DE 2018

El  Museu  d’Art  Modern  de  la Diputació de Tarragona presenta l’activitat Guia per un dia, una eina pedagògica adreçada als grups d'educació secundària i Batxillerat que visiten el museu sense la mediació de les educadores del MAMT Pedagògic.

La Guia per un dia dona l'oportunitat de conèixer el MAMT i les seves col·leccions adaptant-se al ritme i les peculiaritats de cada grup, alhora que atorga un rol actiu a cadascun dels seus membres, dins d'un procés d’aprenentatge lúdic i participatiu.

La informació és presentada en forma de fitxes individuals i completa el recorregut del museu, destacant algunes obres de la col·lecció i els espais en els quals s'organitza.

 

A qui s’adreça: Grups d'educació secundària i Batxillerat.

Temps: 1 hora aprox.

Nombre de fitxes: 30

Format:  Cada  fitxa  consta  d’un text explicatiu (d’un espai concret del museu o una obra de la col·lecció), una fotografia il·lustrativa i un mapa de localització.  

Mecànica de l’activitat: Localitzarem l’espai o l’obra en el mapa i ens hi dirigirem. El/la responsable del grup assignarà a un/a dels membres per sortir davant de la resta i llegir el contingut d’una de les fitxes.

Si  es  tracta  d’una  fitxa  que fa referència a una obra d’art, un altre membre pot llegir la cartel·la corresponent per conèixer la tècnica i altra informació addicional.

Cada fitxa serà llegida per una persona diferent, de forma que tothom podrà ser "Guia per un dia”.

Depenent  del  temps  que  es  vulgui  dedicar  a  l’activitat,  utilitzarem  més  o  menys  fitxes d'obres*. Les  fitxes  que  ens introdueixen als diferents àmbits, seran de lectura obligatòria, per tal de contextualitxzar la col·lecció del MAMT. 

 

*Queda a la vostra elecció les fitxes d'obres que voleu destacar