Homenatge a Sarajevo

Primària: Cicle Mitjà i Cicle Superior / Educació Secundària / Batxillerat

Homenatge a Sarajevo de l’artista Jaume Solé (Valls, 1943-2011) és una obra de 180 x 420 cm d'una gran càrrega simbòlica que fa una clara crítica als fets bèl·lics dels Balcans que van tenir lloc durant al dècada de 1990. Aprofundirem en el contingut iconogràfic, els materials emprats, el procediment d’execució i reflexionarem sobre els conceptes que giren al voltant de la guerra i com aquests afecten a les persones i al paisatge.

La metodologia de treball es basa en l’observació directa de l’obra en el seu espai expositiu. Treballarem els aspectes formals i tècnics, així com el concepte de l’obra, en funció del nivell de cada grup, i ens aproparem a la figura de l’artista per afavorir el diàleg entre la seva obra i els alumnes.

En format PDF trobareu adjunt el dossier per al professor Homenatge a Sarajevo, on trobareu tota la informació necessària per preparar la vostra visita o per continuar treballant a l'escola desprès de venir al Museu.

EL TALLER

Primària: Cicle Mitjà i Cicle Superior / 1r i 2n ESO

Es proporcionarà a cada alumne una paraula (concepte) negativa  o positiva.

En un full en blanc i desprès de reflexionar sobre aquell concepte, cada alumne l'haurà de representar de forma plàstica a partir del dibuix o del collage. 

Procurarem que aquella representació consti de pocs elements, és a dir, sintetitzarem al màxim allò que volem representar, endinsant-nos en el poder simbòlic/iconogràfic de les imatges i en el seu valor com a transmissores de conceptes.  

3r i 4t ESO / Batxillerat

Establirem un diàleg amb els alumnes, a partir de diferents símbols. Analitzarem el seu disseny, les formes, els seus colors i com aquests mitjançant una composició clara i sintètica poden arribar a transmetre un concepte.

Formarem petits grups de 4 o 5 alumnes i es facilitarà a cada grup un concepte positiu o negatiu. El grup haurà de posar en comú com representaria aquell concepte, quines formes i quins colors utilitzaria. Finalment el grup exposarà davant de la resta de companys quin concepte han representat i justificaran els elements que han utilitzat per crear el seu símbol.

 

 

Galeria d'imatges