Paisatge

Educació Infantil: P4 i P5 / Educació Primària / Educació Secundària / Batxillerat

Un paisatge, en termes artístics, és la representació d’un indret natural o urbà mitjançant la tècnica pictòrica, el dibuix, el gravat o la fotografia, entre d’altres.

Us plantegem una activitat per anar més enllà d’aquestes representacions artístiques, reflexionant sobre els diferents tipus de paisatges, fins i tot aquells “privats o íntims”, és a dir, aquells entorns quotidians en els quals els alumnes han deixat la seva pròpia empremta.

 

EL TEU PAISATGE

Educació Infantil: P4 i P5 / Educació Primària: 1r i 2n

El teu paisatge el podem entendre com aquells llocs comuns o quotidians de cada alumne, aquells que veuen cada dia: els carrers, l’entorn de casa seva, l’escola, la plaça, el parc, els espais d’esbarjo, etc.

Coneixerem les diverses tipologies de paisatges que trobem en les obres del MAMT, tot creant un diàleg entre els alumnes, les educadores del museu i les obres, per tal d’establir paral·lelismes entre els paisatges o espais quotidians dels alumnes i les representacions artístiques.

Parlarem de la tècnica utilitzada pels artistes, l’ús del color i la importància de la llum, de l’ombra i la perspectiva.

EL TALLER

Cada alumne escollirà el tipus de paisatge que vol realitzar. A l'hora de pintar-l'ho cadascú rebrà únicament un grup de colors: freds o calents. Aquesta petita dificultat ajudarà als alumnes a trencar els seus esquemes, hauran de cercar solucions pràctiques davant la limitació de trobar-se amb un únic grup de colors (freds o calents) i utilitzar colors que mai haguessin utilitzat per realitzar les seves obres.

 

 

L’ABSTRACCIÓ DEL PAISATGE

Educació Infantil: P4 i P5  / Educació Primària / ESO i Batxillerat

A partir de l’obra de l’artista Gonzalo Lindín, observarem l’evolució del seu llenguatge artístic, des de l’obra més figurativa fins arribar a l’abstracció del paisatge.

Observarem altres paisatges abstractes de la col·lecció MAMT, contrastant-los amb els paisatges figuratius. Parlarem de la importància del traç, de com els colors poden influir en les sensacions que ens pot produir una obra i d'allò que vol transmetre l’artista.

EL TALLER

Amb diferents tècniques pictòriques com l'aquarel·la elaborarem el nostre propi paisatge amb una representació figurativa o abstracte del mateix, tot motivant la creativitat de cada alumne.

Experimentarem amb els punts de vista, les formes i els colors, substituint els colors convencionals dels elements que coneixem per altres totalment diferents i creant contrastos.

 

 

UN PAISATGE ESCOLTAT

ESO i Batxillerat

Coneixerem els diferents paisatges del MAMT i el tractament que els hi han donat els artistes, des de les obres més figuratives a les més abstractes, l’ús de la perspectiva o la distribució dels elements sobre el pla.

EL TALLER

Farem un exercici de percepció a partir de la descripció verbal d’un paisatge, sense que els alumnes el puguin contemplar. Els alumnes hauran de seguir les indicacions que progressivament aniran descrivint els elements que conformen l’obra i allò que percebin ho hauran de dibuixar sobre el paper.

Al finalitzar es mostrarà el paisatge descrit als alumnes i es compararà amb els seus dibuixos. Establirem un diàleg on la percepció que podem tenir de les coses serà l’eix central del debat i com aquesta pot variar d’una persona a l’altre.

 

 

 

 

 

 

Galeria d'imatges