Prepara la teva visita

Vídeo de la normativa de les visites escolars al MAMT

 

Cada any, a finals del mes de juny, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona organitza "Ens trobem al MAMT?" una trobada amb la comunitat educativa per presentar les activitats i les novetats del MAMT Pedagògic preparades per al proper curs. El dia següent d'aquella trobada s'obre el calendari per fer les reserves de les visites al MAMT del curs vinent. La reserva es fa per via telefònica trucant al 977 235 032 i es permetrà reservar un màxim de 9 dies per escola.

El/la tutor/a responsable del grup o el/la coordinador/a de les sortides s'ha d'encarregar de determinar quina activitat de les que s'ofereixen a la nostra pàgina web vol treballar amb el seu grup i comunicar-ho al MAMT Pedagògic.

La visita, les activitats didàctiques i el material són gratuïts.

 

 

ABANS DE LA VISITA:

Consultar la Normativa de les visites al MAMT

Visita virtual al Museu d’Art Modern

Si el docent ho desitja es pot concertar una reunió prèvia amb els docents on es planificarà la visita, es determinarà el tema que es treballarà, amb la possibilitat de recomanar un treball previ per realitzar a l’aula, per tal d’arribar al nostre objectiu: assolir el concepte global de les obres.

Podeu escollir l'activitat en els següents apartats:

Escoles i centres

Universitat i Cicles Formatius

Grups amb Necessitats Educatives Especials

Grups amb risc d'exclusió social

+ 65

 

LA VISITA:

S’establiran grups, com a màxim, de 27 alumnes. Farem una introducció a l’espai expositiu, parlarem del significat del museu com a contenidor de les obres i després passarem a les sales, on gaudirem de l’observació directa de les obres, fent ús de recursos visuals que connectin el seu coneixement amb allò que estan observant, per tal de reforçar la comprensió de l’obra d’art.

EL TALLER:

A partir del tema seleccionat per l’escola, i desprès de la visita per les sales del Museu, ens dirigirem a l’Espai del MAMT Pedagògic i posarem en pràctica els conceptes assolits, experimentant amb diferents tècniques artístiques, com l’aquarel·la, el modelat, el collage, el gravat, etc. Tot un ventall de possibilitats que estimularan la creació dels alumnes tot descobrint nous materials i noves formes d’expressar-se.

ACTIVITATS POSTERIORS A LA VISITA:

Els centres que ho sol·licitin disposaran d’assessorament posterior relacionat amb la visita al Museu.

 

SERVEI I CONTACTE

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
Carrer de Santa Anna, 8
43003 – Tarragona
Tel. 977 235 032
Fax. 977 235 137
A/e mamtpedagogic@dipta.cat