Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

MERCURI. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

La Diputació de Tarragona, en el marc del suport a les iniciatives locals de desenvolupament que requereixen coneixement del territori ha desplegat el Sistema d'Informació Socioeconòmica Local (MERCURI), que gaudeix dels avantatges que aporten avui les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a partir del convenciment que l'ús de la informació és el motor que mou la vida diària, des del punt de vista social, econòmic i polític.

Es tracta d’un projecte innovador a la nostra província en el sentit que fins ara no hi ha hagut cap eina que aglutini i reculli totes les dades que ofereix aquest servei.

L'ús del Mercuri esdevé un instrument de suport que ha de facilitar l’anàlisi i el coneixement de les dades que caracteritzen els àmbits territorials de la demarcació.

Objectiu

Aportar informació i assistència tècnica a les institucions, les entitats i els organismes de gestió per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives en el camp del desenvolupament local.

Destinataris

El Sistema d'Informació Socioeconòmica Local Mercuri s'adreça inicialment a tres tipus de públic:

 • electes i càrrecs amb responsabilitats de direcció i gestió
 • tècnics institucionals i tècnics de les organitzacions socials i econòmiques
 • empreses, entitats i ciutadans en general

Productes

El sistema es configura en:

 • dades municipals
 • dades de la demarcació
 • indicadors
 • informes

La informació d'aquests productes ha estat obtinguda mitjançant un procés de concertació amb diferents institucions i entitats públiques, titulars d'aquestes bases, entre les quals destaquen l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), l'Instituto Nacional de Estadística (INE), els Departaments de Treball i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), etc. La Diputació de Tarragona també ofereix variables socieconòmiques creades per diferents departaments: el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la Unitat d'Ocupació i Emprenedoria.

Tot el contingut s'actualitza de manera periòdica i supeditada a la periodicitat en què les fonts subministradores emeten dades conforme estudis i informes elaborats prèviament.

Les dades estadístiques es poden visualitzar o descarregar en format excel. Algunes estadístiques de dades municipals i d’indicadors permeten també ser visualitzades en mapes temàtics interactius (Accés: Menú principal > Mapes temàtics).

Les variables tenen una descripció tècnica que ajuda a entendre millor la informació que recullen. A més a més, els indicadors van acompanyats d'una explicació metodològica.

La selecció territorial a mida es pot realitzar des del menú dins l'apartat d'Àmbits territorials i a posteriori seleccionar un municipi, una agrupació qualsevol de municipis o àmbits predefinits. Llavors, tota la informació de dades municipals, indicadors i informes que es vagi consultant s’ofereix només per aquesta selecció territorial. A l'apartat Àmbit actual es recorda el territori que s'està tractant.

Dades municipals

És el sistema d'informació municipal que forma l'arrel principal de la resta de productes. Aglutina la major part de la informació socioeconòmica existent per als 184 municipis de la província de Tarragona.

En un primer moment recorda l'àmbit actual de les dades i dóna l'opció de poder seleccionar un nou àmbit territorial (selecció territorial a mida).

Per obtenir una visió més exhaustiva de totes les variables es pot Obrir menú o Tancar menú.

A Descripció apareix una explicació de la informació ampliada de forma indexada per al coneixement del contingut de l'usuari.

La informació s'organitza en cinc grans blocs:

 • Entorn: marc territorial de la informació
 • Demografia: aspectes relacionats amb la població i les seves característiques bàsiques (naixements, defuncions, migracions, origen, estudis...)
 • Qualitat de vida: equipaments culturals i esportius, medi ambient, sanitat, educació, assistencial, seguretat...
 • Activitat econòmica: dades econòmiques - com el nombre i les característiques de les empreses -, la renda familiar, les estadístiques d'habitatge, turisme...
 • Mercat de treball i polítiques de desenvolupament econòmic local: estadístiques referides a l'atur registrat, contractes, mobilitat laboral i dades de les actuacions en polítiques de desenvolupament econòmic local

Dades de la demarcació

Inclou dos tipus d'informació:

 • Informació generada per l'agrupació dels 184 municipis de la província que reprodueix el menú de dades municipals.
 • Estadístiques d'àmbit provincial, comarcal o altres desagregades a escala municipal: enquesta de població activa, projeccions de població, assalariats per 2 dígits de la CCAE i, en general, gran part de les estadístiques de l'Estat espanyol que només arriben a l'àmbit provincial.

Per obtenir una visió més exhaustiva de totes les variables es pot Obrir menú o Tancar menú.

A Descripció apareix una explicació de la informació ampliada de forma indexada per al coneixement del contingut de l'usuari.

Indicadors

Els apartats de dades municipals i provincials generen principalment dades absolutes; són recomptes d'una variable estadística. MERCURI Indicadors utilitza aquesta informació per generar informació nova amb la creació de ràtios, índexs, taxes, variacions, i estructures percentuals.

Informes

Aquest apartat mostra informes de dades i indicadors automatitzats, és a dir, es poden extreure per qualsevol municipi o agrupació de municipis que es seleccioni, excepte en el cas de la síntesi d'indicadors.

 

Amb la col·laboració de:

Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona