Comptes 2014

Informació

Darrera actualització: 09/12/2015

La Diputació de Tarragona té cura de sol·licitar la presentació dels comptes que integren el Compte General als organismes autònoms i societats mercantils dependents per tal de poder formar el Compte General de la Diputació.

Compte general 2014

  • Compte general - volum I [PDF]
  • Compte general - volum II [PDF]

Comptes anuals 2014 per entitats en xml

  • Comptes anuals Diputació de Tarragona [XML]
  • Comptes anuals BASE [XML]
  • Comptes anuals Patronat de Turisme [XML]

Control financer a posteriori 2014

  • Control financer Diputació de Tarragona [PDF]
  • Control financer BASE [PDF]
  • Control financer Patronat de Turisme [PDF]